Jakub Woynarowski

BIO

Jakub Woynarowski - interdyscyplinarny artysta, designer i niezależny kurator związany z Krakowem. Absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Twórca projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Przepisuje historię sztuki szukając idei modernizmu i awangardy już we wcześniejszych stuleciach. Jest również twórcą komiksów prezentowanych w formie esejów, atlasów wizualnych oraz powieści graficznych, za które otrzymał m.in. Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi w 2007 roku oraz Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Książek i Albumów o Sztuce w 2011 roku. Jest autorem koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku. Został laureatem Paszportu „Polityki" za rok 2014 w kategorii sztuk wizualnych.

Artwork

Spectrum, rysunek, 2020
Centralnym elementem rysunku Woynarowskiego jest czarny sześcian. Lewituje on ponad krajobrazem, wypełnionym po horyzont architektonicznymi destruktami. Minimalistyczna forma bryły kontrastuje z antykizującym stylem rozpadających się i porastających roślinnością zabudowań, które przywodzą na myśl grafiki Giovanniego Battisty Piranesiego. Nie jest jasne, czy przedstawiona wizja stanowi metaforyczny obraz nowego początku, czy też raczej definitywnego końca cywilizacji. Bezpośrednią inspiracją dla rysunku stała się rozprawa Kazimierza Malewicza „Świat przedstawiony”, w której artysta rysuje wizję nowego świata, pozbawionego wyimaginowanych przedmiotów, pustyni, którą „przenika duch doznań nieprzedmiotowych”. Architektoniczna metafora przybiera w rysunku Woynarowskiego formę mrocznego kuboidu, bliskiego „Sześcianowi Przestrzeni” – ezoterycznej idei spopularyzowanej przez Paula Fostera Case’a, której zaczątków można doszukiwać się w proto-kabalistycznym tekście „Sefer Jecira”, opisującym proces stworzenia świata. Z drugiej strony sześcienne widmo może stanowić nawiązanie do idei „Nowego Jeruzalem”, które – według wielu biblijnych interpretacji – miałoby formę kubiczną.