Małgorzata Szymankiewicz

Szymankiewicz

Bez tytułu 280 - @ Warszawa

Szymankiewicz2

Bez tytułu 280 - @ Warszawa

Szymankiewicz PHP

Bez Tytułu 322 - @ Poznań

BIO

Małgorzata Szymankiewicz - malarka, artystka wizualna i profesora związana z Poznaniem i Szczecinem. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2019 roku uzyskała stopień doktory habilitowanej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie jest profesorą na Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie, gdzie jako adiunktka współprowadzi pracownię malarstwa. Interesuje się zagadnieniami konceptualnymi i formalnymi, tradycją polskiego i międzynarodowego malarstwa abstrakcyjnego. Jest reprezentowana przez galerię BWA Warszawa oraz Wagner + Partner Gallery w Berlinie. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku i Poznaniu, „Zachęty” w Szczecinie i Poznaniu, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, kolekcji Pizzuti w Columbus w Stanach Zjednoczonych, Oddziale Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz w kolekcji Pekao Project Room w Warszawie, a także w innych prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Artwork

Bez tytułu 280, akryl na płótnie, 2020
Bez tytułu 322, akryl na płótnie, 2021

W abstrakcyjnych obrazach Szymankiewicz wykorzystuje techniki zaczerpnięte z kolażu i postprodukcji obrazów cyfrowych - składanie, dokładanie, nakładanie, zwielokrotnianie i inne formy mutacji. Jej obrazy charakteryzują się kolażowością i fragmentarycznością. Niosą ze sobą poczucie utraty oraz nostalgii za spójną całością. Powstają w wyniku „ostrego cięcia”, siły destrukcyjnej, która rozrywa formę malarską na mniejsze części. Szymankiewicz przepracowuje zagadnienia z modernistycznego malarstwa, takie jak siatka, system, „network/web” i poszukuje ich znaczeń w odniesieniu do różnych kontekstów.

Szukaj w