Aleksandra Prusinowska

Prusinowska2

Małopolski Ogród Sztuki - @ Kraków Kazimierz

Prusinowska1

Wystawa Wyspiańskiego jakiej dotąd nie było - @ Kraków Kazimierz

Prusinowska3

Skok do góry - @ Gdańsk

Prusinowska4

Wyspiański w Muzeum Narodowym - @ Kraków Kazimierz

BIO

Aleksandra Prusinowska - malarka, graficzka i wykładowczyni związana z Trójmiastem. W 2010 roku uzyskała dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w 2018 roku obroniła tytuł doktory. Laureatka Artystycznej Podróży Hestii w 2010 roku. Obecnie jest adiunktką w pracowni linorytu. Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo i grafikę artystyczną. W swoich pracach inspiruje się pop-kulturą, nawiązując do filmów, reklam, fotografii prasowych, a także komiksów, z właściwym im sposobem kadrowania.

Artwork

Małopolski Ogród Sztuki, linoryt, 2018

Wystawa Wyspiańskiego jakiej dotąd nie było, linoryt, 2018

Skok do góry, linoryt, 2013

Wyspiański w Muzeum Narodowym, linoryt, 2018

Artystka została zaproszona przez PURO Hotels do wykonania prac inspirowanych miastem. W swoich linorytach nawiązuje do lokalnej historii Krakowa wraz z jego instytucjami sztuki, środowiskiem artystycznym oraz wystawami. W swoich pracach oddaje doświadczenie zwiedzania Muzeum Narodowego czy Małopolskiego Ośrodka Sztuki. W uproszczony, pop-artowy sposób oddaje nie tylko architekturę, ale także ekspozycję i same prezentowane prace. W centrum kompozycji znajduje się postać oglądająca wystawę, często ze smartfonem, nieodłącznym rekwizytem wszystkich wycieczek. Artystka na figurę ludzką nakłada jednak barwny wzór, wycinając postać z przestrzeni i anonimizując ją. W innym przypadku zamiast postaci zwiedzającego umieszcza kwiaty z obrazów Wyspiańskiego.  Rzeczywiste przestrzenie zestawia z nierealnymi formami plastycznymi.